Därför ska du alltid kontrollbesikta bilen

En bil som körs på svenska vägar ska besiktas regelbundet. Hur ofta du behöver besikta beror på din bil. Kontrollbesiktning av fordon görs för att ha en hög säkerhet på vägarna.

Enligt lagen ska du regelbundet besikta din bil. Det är både för trafiksäkerhetens skull men även för miljön. Om du inte besiktar din bil i tid får du körförbud. Därför är det viktigt att du bokar tid för besiktning i god tid. Du kan besikta hos Bilprovningen som har ungefär 100 stationer runt om i Sverige. Det är svenska staten som äger alla aktier i Svensk Bilprovning vilket gör det till ett trovärdigt och säkert företag. Bilprovningen har arbetat med att besikta bilar i Sverige sedan 1963. De är experter och din bil är i trygga händer hos Bilprovningen. Därför är det fördelaktigt att besikta bilen hos Bilprovningen. På Transportstyrelsens webbplats finns information kring när din bil ska besiktas och hur ofta. Det är du som är ansvarig att boka och genomföra besiktningen i tid. Det kan hända att du får en påminnelse i brevlådan men det är inte säkert.

Ombesiktning av bil

När du besiktar bilen kan det hända att den inte blir godkänd. Om ditt fordon underkänns måste en ny besiktning göras. Innan du gör om besiktningen ska du åtgärda felen som påtalats. Detta måste ske inom ett visst datum som angivits på besiktningsresultatet. Du får inte använda ett underkänt fordon. Ett fordon som inte har gått igenom besiktningen kan orsaka stor skada och det är inte värt det. Vid en besiktning kan en bil få anmärkningar men där en ombesiktning inte är nödvändig. Det är bra att försöka undvika körförbud genom att kolla bilen innan.

Obesiktade bilar är en fara

Det är för allas trafikanters säkerhet att alla bilar på vägarna är besiktade. En bil som inte uppfyller säkerhetskraven är en stor fara. Efter att besiktningen är färdig får du ett besiktningsprotokoll där resultatet av besiktningen går att läsa. Det finns olika besiktningsresultat du kan få. Det är viktigt att följa besiktningsresultatet ur ett säkerhetsperspektiv.

Möjliga besiktningsresultat:

  • Godkänd.
  • Underkänd utan krav på ombesiktning.
  • Underkänd med krav på ombesiktning.
  • Körförbud.
  • Föreläggande om en registreringsbesiktning.
  • Efterkontroll, ny besiktning.